T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
VAN / TUŞBA - Halk Eğitimi Merkezi

Duyurular

Eyl

24.09.2018-28.09.2018 tarihleri arasında İpekyolu İlçesi  Halk Eğitim Merkezinde düzenlenecek olan 650 numaralı "HEM Öğretmen, Usta Öğretici Oryantasyon Kursu"na katılacak kursiyerlerin isim listesidir. Başlama Tarihi:24.09.2018 Başlama saati:15:00

Eyl

Dekoratif Tablo Yapım Kursu açılacaktır

Eyl

 
Ekim 2017 tarihinden bu yana devam eden internet ve telefon arızasından ötürü halen kurumumuzda internet ve telefon hatlarımız çalışmamaktadır.Arızanın giderilmesi için yapılan bütün girişimlerimiz sonuçsuz kalmıştır.Türk Telekom yetkililerince Türk Telekomda kablo bulunmadığı bu sebeple arızanın giderilemediği bilgisi tarafımıza verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. (04.09.2018)

Eyl

İNGİLİZCE A1 KURSU 18 EYLÜL 2018 DE BAŞLAYACAKTIR.

Eyl

BİLGİSAYLAR İŞLETMENLİK KURSUMUZ 24 EYLÜL´DE BAŞLIYOR

Eyl

Ağu

EK-1

TC

TUŞBAKAYMAKAMLIĞI

Tuşba Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü

 

 

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde 2018/2019 Eğitim Öğretim Yılında açılacak kurs programlarında görevlendirilmek üzere Ders Ücreti Karşılığı /Ücretli Usta Öğretici talepleri alınacaktır. Başvurular aşağıdaki takvim doğrultusunda Tuşba Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne EK-2 Başvuru Formu ve istenen belgelerle birlikte yapılacaktır.

 

 

BAŞVURU TAKVİMİ

 

 

 

Duyurunun internet sitesi ve panodan ilanı

 

27 Ağustos 2018

 

Başvuruların Alınması

 

3 Eylül-21 Eylül 2018

 

Başvuruların komisyon tarafından değerlendirilmesi

 

24 Eylül-01 Ekim 2018

 

Başvuru Sonuçlarının ilanı

 

02 Ekim 2018

 

Görevlendirilmenin yapılması

02 Ekim 2018 Tarihinden itibaren

 

 

 

İLAN YOLUYLA ÜCRETLİ USTA ÖĞRETİCİ GÖREVLENDİRMESİNDE ARANACAK ŞARTLARŞUNLARDIR

 

a)  Görev alacağı kursun öğretim programında belirtilen eğitici şartınıtaşımak.

b)  Türk vatandaşıolmak.

c)  18 yaşını doldurmuşolmak.

ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

d)  26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûmolmamak.

e)  Askerlikle ilişiğibulunmamak.

f)  Sağlık durumu yönünden görevini yapmasına engel bir durumuolmamak.

(2)     İlan yoluyla ücretli usta öğretici görevlendirmelerinde yapılacak değerlendirmeler, millî eğitim müdürlüklerinde hayat boyu öğrenmeden sorumlu müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında, bir hayat boyu öğrenme kurummüdürü ile bi rörgün eğitim kurum müdüründen oluşan komisyon tarafından yapılır ve mülki idare amirinin onayına sunulur.

(3)    Ücretli usta öğretici başvuruları her yıl eylül ayı içerisinde millî eğitim müdürlükleri ve kurum müdürlüklerinin internet sitesi ve ilan panolarında Ek-1’deki ilan örneği ile duyuru yapılarak başvuru takvimine göre alınır. Başvurular, kurum müdürlüklerineyapılır.

(4)  Başvurudabulunacaklardan;

a)   Hangi kurs/kurslarda görev almak istediğini belirtenBaşvuru dilekçesi,

b)    Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formundaki puana esas olan belgelerin aslı ve fotokopileri,

istenir.

(5)  Başvuruların değerlendirilmesine ilişkin hususlarşunlardır:

a)  Görev verilecek ücretli usta öğreticiler, Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formuna göre belirlenir. Başvuru sonuçları ekim ayının ilk haftasında tamamlanarak ilan edilir. Bu sıralama bir yıl süreyle geçerlidir.

b)  Görevlendirmeler yüksek puan alandan başlamak üzere tercih sırasına göreyapılır.

c)   Yeni kurs talebi olması hâlinde, sıralamada bulunan ücretli usta öğreticilerden görevlendirme yapılır. Sıralamada yeterli ücretli usta öğretici bulunmaması durumunda, kursun açılmasından 15 gün önce duyuru yapılması şartıyla komisyonca gerekli iş ve işlemler tekrarlanarak sıralamayapılır.

ç) Mücbir sebepler haricinde göreve başlamayanlar ile verilen görevi bırakanlar için bir yıl süreyle görevlendirme yapılmaz.

 

                                                                              Abdülkadir SANCAKLİ

                                                                           Halk Eğitimi Merkezi Müdürü

 

 

 

USTA ÖĞRETİCİLERDİN KURS BAŞVURUSU İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR 

 

(ESKİ ÇALIŞAN EĞİTİCİLERİMİZ DAHİL BÜTÜN EVRAKLAR YENİDEN DÜZENLENECEKTİR.)

 

-Ziraat bankası Van Merkez şubesinde açılacak hesap ( iban numarası makbuz ile getirilecek ) ***Eski çalışanlar da iban çıktısı getirecektir***

- İsteğe bağlı olup sadece evli  ancak  eşi çalışmayanlar aile durum bildirimi dolduracak ( nüfus kayıt örneği ve çalışmayan eşin SGK hizmet dökümü eklenecektir)

-1 Adet Fotoğraf

-Usta Öğretici Başvuru Formu (EK-2)

-Usta Öğretici Başvuru Formu(web sayfamızda dökümanlar bölümünden alınabilir)

-EK-2 Başvuru formunda belirtilen diploma ve belgeler.(Aslı ile birlikte getirilecektir.Halk Eğitim -Merkezimizde Aslı gibidir yapılacak)

-Çalışılan süreyi gösteren  hizmet dökümü

-Oryantasyon Belgesi 

-Güncel Sigorta dökümü (SGK’dan veya e devletten alınabilir)

-Nüfus cüzdanı fotokopisi

-Sabıka kaydı (e devletten  alınabilir)

-Askerlik Durum Belgesi(e devletten alınabilir)

-Çalışılabilir sağlık raporu  (sağlık ocağından alınabilir)

 

Ağu

Ağustos Ayı Tatil Günleri Hakkında

Ağu

Kurum binamızda Yetişkinler İçin Çocuk Gelişimi Kursumuz Açılacaktır. Kursa Okur yazar vatandaşlarımız katılabilir.

Kurs hafta içi 13:00 da başlayacaktır

Tem

Tuşba Halk Eğitim Merkezi ve Tuşba Belediyesi İşbirliği ile Tuşba Gençlik Merkezinde hafta içi iki gün   Osmanlıca kursu açılacaktır. Kurs dört ayrı aşamadan oluşacak her aşama sonunda kursiyerlere belge verilecek. Dördüncü kursu tamamlayan kursiyerlerimiz Osmanlıca öğreticiliği sertifikası sahibi olacak, Osmanlıca eğiticisi olabilecek ve bu belge ile kendi okullarında Osmanlıca kursu açabileceklerdir. Herhangi bir alanda en az ön lisans eğitimi almış olan vatandaşlarımız katılabilecektir. Kurslarda başarı gösterenler sırayla bir üst kura katılma hakkını kazanacaktır.

 

Başvuru  web sayfamızdan ON-LINE yapılabilecektir. http://www.vanwebtasarim.com/tusba/

KURS PROGRAMI ŞU ŞEKİLDE OLACAKTIR

 

 

KURSUN ADI

SÜRE:

BAŞLANGIÇ TARİHİ

 

1.AŞAMA

Osmanlı Türkçesinde Kolay Metinler

64 SAAT

03.09.2018

 

2.AŞAMA

Osmanlı Türkçesinde Arapça-Farsça Kurallar

96 SAAT

   

3.AŞAMA

Osmanlı Türkçesinde Arşiv Metinleri ve Edebi Metinler

96 SAAT 

   

4.AŞAMA

Osmanlı Türkçesi Öğreticiliği

48 SAAT

   

Tem

 Tuşba Halk Eğitim Merkezi ve Tuşba Belediyesi İşbirliği ile Tuşba Gençlik Merkezinde hafta sonu iki  gün Osmanlıca kursu açılacaktır. Kurs 3 ayrı aşamadan oluşacak her aşama sonunda kursiyerlere belge verilecek. Kurslarda başarı gösterenler sırayla bir üst kura katılma hakkını kazanacaktır.

 

Başvuru  web sayfamızdan ON-LINE yapılabilecektir. http://www.vanwebtasarim.com/tusba/

KURS PROGRAMI ŞU ŞEKİLDE OLACAKTIR

 

 

KURSUN ADI

SÜRE:

BAŞLANGIÇ TARİHİ

 

1.AŞAMA

Osmanlı Türkçesinde Kolay Metinler

64 SAAT

22.01.2018

 

2.AŞAMA

Osmanlı Türkçesinde Arapça-Farsça Kurallar

96 SAAT

   

3.AŞAMA

Osmanlı Türkçesinde Arşiv Metinleri ve Edebi Metinler

96 SAAT 

   

 

       

Tem

İngilizce A1 Kursu başvuruları başlamıştır

Haz

 

İşaret Dili Öğretici ve Tercüman Eğitimi verebilecek alan öğretmeni veya daha önce İşaret Dili Öğretici ve Tercüman Eğitimi almış olan eğiticilere ihtiyaç duyulmaktadır. Görev almak isteyen öğretmenlerimizin kurumumuza şahsen başvuru yapması gerekmektedir.

 

 

Yaklaşık iki  yıldır verdiğimiz 1. kademe eğitiminde yüzlerce 1.kademe eğitimi almış kursiyerimiz beklemektedir. Bu kursiyerlerimizden sürekli üst kurun açılması yönünde talepler gelmekte ve ilimizde sçok sınırlı sayıda eğitici bulunduğundan ve  işaret dili yaygınlaştırmayı hedeflediğimizden bir üst kur olan İşaret Dili Tercüman Eğitimi verme zorunluğu doğmuştur. Bu sebeple  bu alanda eğitim verebilecek değerli eğiticilere ihtiyacımız vardır.

Haz

Açık lise diplomaları koordinatör halk eğitimlerden, Açık ortaokul diplomaları ilgili halk eğitimlerden dağıtılmaya başlanmıştır.

Haz

--ÖĞRETMEN İHTİYACI--